ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Uygulamasına Çıkan Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Evaluation of Liking Children Situation of the Nursing Students Taking the Applied Course of Pediatric Nursing, and the Factors Affecting the Same
Gulbeyaz Baran, Gamze Yılmaz
doi: 10.5222/jaren.2019.40327  Sayfalar 91 - 96

2.
Sağlık Bilimleri Birinci ve İkinci Sınıf Üniversite Öğrencilerinin Erkek Hemşire Algısı
Male Nurse Perception of First and Second Grade University Students in Health Sciences
Rujnan Tuna
doi: 10.5222/jaren.2019.62533  Sayfalar 97 - 106

3.
İnmeli Bireye Bakım Verenlerde Bakım Yükü, Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesi Arasındaki ilişki
Relationship between Care Burden, Social Support and Quality of Life in Caregivers of Individual with Stroke
Tülay Kars Fertelli, Fatma Özkan Tuncay
doi: 10.5222/jaren.2019.52386  Sayfalar 107 - 115

4.
Hemşirelerde Anksiyete, Depresif Belirti ve İlişkili Faktörler
Anxiety and Depressive Symptoms in Nurses and Related Factors
Leyla Zengin, Funda Gümüş
doi: 10.5222/jaren.2019.40469  Sayfalar 116 - 122

5.
Palyatif Bakım Merkezlerinde Tedavi Gören Hastalara Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükleri ve Tükenmişlik Durumları
Burden and Burnout of Caregivers Whose Patients Treated at the Palliative Care Center
Memet Taşkın Egici, Meral Kök Can, Dilek Toprak, Güzin Zeren Öztürk, Elif Serap Esen, Burcu Özen, Nurcan Sürekci
doi: 10.5222/jaren.2019.38247  Sayfalar 123 - 131

6.
Türkiye’deki Yenidoğan Hemşirelerinin Profilleri ve Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakıma Yönelik Uygulamaları
Profiles and Interventions on Individualized Developmental Care of Neonatal Nurses in Turkey
Seda Çaglar, Sadiye Dur, Duygu Sönmez Düzkaya, Tuba Koç Ozkan, Nazan Torun, Zerrin Çiğdem, Suzan Yıldız, Serap Balcı, Duygu Gözen, Gizem Kerimoğlu Yıldız
doi: 10.5222/jaren.2019.42104  Sayfalar 132 - 140

7.
Nişanlı Çiftlerin Aile Planlamasına İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi
Identifying Engaged Couples’ Knowledge and Attitudes about Family Planning
Nevin Çıtak Bilgin, Bedriye Ak, Dilek Coşkuner Potur, Emine Özdoğan
doi: 10.5222/jaren.2019.76598  Sayfalar 141 - 148

DERLEME
8.
Transeksüel Bireylerde Sağlığı Geliştirme
Improving the Health Care of Transsexual Individuals
Yeliz Çulha, Nuray Turan, Gülsün Özdemir Aydın, Hatice Kaya, Aysel Özsaban
doi: 10.5222/jaren.2019.63497  Sayfalar 149 - 155

9.
Kanserli Kadınlarda Cinsel Sorunlar
Sexual Problems in Women with Cancer
Ayşe Çil Akıncı, Sena Dilek Aksoy
doi: 10.5222/jaren.2019.09709  Sayfalar 156 - 162

10.
Doğum Korkusu Yönetiminde Psikoeğitimin Yeri
Place of Psychoeducation in the Management of Childbirth Fear
Mehtap Akgün, İlkay Boz
doi: 10.5222/jaren.2019.74046  Sayfalar 163 - 168Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN